Um KvikYndi

KvikYndi er félag kvikmyndaáhugafólks á Akureyri.

Tilgangur félagsins er að bjóða félögum sínum upp á sýningar á áhugaverðum kvikmyndum sem ekki standa til boða með öðrum hætti. Félagið stendur fyrir virku samstarfi við aðra kvikmyndaklúbba og er vettvangur umræðna um allt sem viðkemur kvikmyndum og kvikmyndamenningu og mun standa fyrir fyrirlestrum og námskeiðum eftir því sem tilefni gefst.

Amtsbókasafnið á Akureyri er samstarfsaðili félagsins og lánar myndir til sýninga en einnig eru sýndar myndir sem fengnar eru í gegnum samstarf við sendiráð eða úr einkaeigu. Við höfum allar klær úti við að finna áhugaverðar myndir til sýninga og ef þú lumar á einni þá máttu gjarnan hafa samband og einnig ef þú hefur sérstakar óskir um sýningar.

Lög félagsins:

Heiti og tilgangur

1. gr.

Félagið heitir KvikYndi. Heimili þess og varnarþing er á Akureyri.

2. gr.

Tilgangur félagsins er að bjóða félögum sínum upp á sýningar á áhugaverðum kvikmyndum sem ekki standa til boða með öðrum hætti. Félagið stendur fyrir virku samstarfi við aðra kvikmyndaklúbba og er vettvangur umræðna um allt sem viðkemur kvikmyndum og kvikmyndamenningu og mun standa fyrir fyrirlestrum og námskeiðum eftir því sem tilefni gefst.

Félagar og aðild lögpersóna

3. gr.

Félagar geta þeir orðið sem greitt hafa félagsgjald kr. 1000,- samsvarandi verði tveggja miða á sýningar félagsins,- miðað við verðlag á stofndegi félagsins. Miðaverð fyrir þá sem ekki eru félagar í KvikYndi er samsvarandi kr. 800,- á stofndegi félagsins. Sjá enn fremur 5. gr. (8)

4. gr.

Aðild að félaginu geta einnig átt stofnanir, fyrirtæki og félög, svo fremi að tilgangur þeirra og starfsemi samræmist lögum þessum.

Aðalfundur

5. gr.

Aðalfundur skal haldinn fyrir lok maí ár hvert, en reikningsár félagsins er almanaksárið. Til aðalfundar skal boðað skriflega meðal félagsmanna, með pósti eða rafpósti og opinberri auglýsingu í fjölmiðli með minnst viku fyrirvara.

Dagskrá aðalfundar er sem hér segir:

(1)   Kosning embættismanna fundarins.

(2)   Skýrsla stjórnar.

(3)   Reikningar félagsins.

(4)   Lagabreytingar. Tillögur að lagabreytingum skulu sendar félagsmönnum í pósti og/eða rafpósti minnst viku fyrir aðalfund.

(5)   Kjör formanns til eins árs.

(6)   Kjör tveggja stjórnarmanna til tveggja ára.

(7)   Kjör tveggja skoðunarmanna reikninga.

(8)   Ákvörðun félagsgjalda.

(9)   Önnur mál.

Atkvæðisrétt á fundinum hafa félagsmenn sem viðstaddir eru og greitt hafa félagsgjald.

Stjórn

6. gr.

Stjórn skipa fjórir aðalmenn auk formanns. Stjórnin velur ávallt úr sínum hópi ritara og gjaldkera er gegni störfum sínum til næsta aðalfundar. Formaður er kosinn til eins árs í senn, þó ekki oftar en fjögur ár í röð.

7. gr.

Stjórnin sér um fjárreiður félagsins, gerir fjárhagsáætlun í upphafi hvers starfsárs og gerir upp reikningsárið. Hún sér einnig til þess að haldið sé félagatal. Haldin er gjörðarbók stjórnarfunda og skulu viðstaddir stjórnarmenn staðfesta fundargerð með undirritun sinni.

8. gr.

Stjórnin kemur fram fyrir hönd félagsins, hefur umboð félagsmanna til að fara með mál félagsins og fylgja eftir markmiðum þess. Stjórnin er handhafi auðkenna félagsins. Stjórnin skal í störfum sínum taka fullt mið af sjónarmiðum félaga og leita eftir þeim, verði því við komið, t.d. með almennum fundum, tilkynningum og umræðu á veraldarvefnum eða með öðrum hætti. Stjórnin skal halda a.m.k. tvo almenna félagsfundi á hverju starfsári.

Almennur félagsfundur

9. gr.

Fari minnst þriðjungur félagsmanna fram á sérstakan félagsfund skal stjórn verða við því og boða til fundar með pósti og/eða rafpósti með minnst þriggja daga fyrirvara. Atkvæðisrétt á félagsfundi hafa félagar sem viðstaddir eru og greitt hafa félagsgjald. Ályktun almenns félagsfundar er bindandi fyrir stjórn greiði þrír fjórðu hluta fundarmanna henni atkvæði.

Breyting á lögum

10. gr.

Lögum þessum er aðeins heimilt að breyta á aðalfundi, enda séu lagabreytingar auglýstar í fundarboði. Til lagabreytinga þarf tvo þriðju hluta gildra atkvæða.

Slit KvikYndis, Kvikmyndaklúbbs Akureyrar

11. gr.

KvikYndi, Kvikmyndaklúbbur Akureyrar verður aðeins slitið greiði tveir þriðju hlutar því atkvæði á tveimur löglega boðuðum aðalfundum með eins mánaðar millibili. Komi til slita félagsins skulu eignir þess renna í þann sjóð til styrktar kvikmyndasýningum sem aðalfundur telur best sæma tilgangi félagsins.

Samþykkt á stofnfundi KvikYndis, Kvikmyndaklúbbs Akureyrar 11. maí 2007 innan viku frá stofnfundi.